NPK / NPLK / NPSK / NPTK / NPRK vinkelgear

NPSK-vinkelgear med SP+-udgangsgeometri