cyber® iTAS® system
til selvstyrende køretøjer (AGV'er)

Webserverfunktionen for cyber® simco® line tillader overvågning af tilstand under driften, analyse af procesparametre, fejldiagnosticering og optimering af det samlede anlæg.