Et gensidigt teknologi- og innovationspartnerskab

Tillid, åbenhed og gensidig succes – det er hjørnestenene i det mangeårige samarbejde mellem SIG Combibloc og WITTENSTEIN. Det, der begyndte for 20 år siden, er i mellemtiden blevet et meget tæt partnerskab, hvor begge parter udvikler innovative teknologier.

SIG Combibloc: en førende systemleverandør af fylde- og emballeringsmaskiner


SIG Combibloc er en af verdens førende producenter af aseptisk kartonemballage og fyldemaskiner til drikke- og fødevarer. Virksomheden leverer komplette systemer, herunder både de fortrykte emballagematerialer og de tilhørende maskiner til påfyldning af drikkevarer og flydende fødevarer i aseptiske pakker. Med en årlig omsætning på 1,72 mia. euro er selskabet en af de største aktører på dette marked.


INNOVATION FREMMES I FÆLLESSKAB

INNOVATION FREMMES I FÆLLESSKAB

SIG Combiblocs succes er baseret på en ret usædvanlig filosofi:

Læs mere

SIG COMBIBLOC VÆLGER WITTENSTEIN – PÅ ALLE AKSER

WITTENSTEINs servosystemer har som "enabling technology" vist sig at være en bidragende faktor til vores maskiners topydelse.

SIG COMBIBLOC VÆLGER WITTENSTEIN – PÅ ALLE AKSER

Læs mere

FRA KOMPONENTLEVERANDØR TIL KOMPETENCEPARTNER

FRA KOMPONENTLEVERANDØR TIL KOMPETENCEPARTNER

SIG Combibloc ser WITTENSTEINs servoteknologi som en "enabling technology", der er en bidragende faktor til den topydelse, virksomhedens maskiner har.

Læs mere

Et ægte partnerskab

SIG Combibloc har sat sig som mål at være mere end blot en leverandør af førsteklasses teknologi for sine kunder. Samarbejdet med WITTENSTEIN viser, at virksomheden også praktiserer denne filosofi med succes i forholdet til sine partnere.

Alle drikkevarekartoner fyldes på samme måde

Grundkonstruktionen af en maskine fra SIG Combibloc består altid af fire moduler: emballagematerialerne, såkaldte "sleeves", foldes i dornhjulssektionen og skubbes derefter på dorne og opvarmes. I samme proces foldes emballagens bund, som derefter lukkes af bundpressen. I den følgende kædesektion blæses støvpartikler ved hjælp af trykluft ud af emballagen, der stadig er åben i toppen, og de forprægede folder og foldekanter i kartonmaterialet bliver brudt og forfoldet inden forseglingen. I den aseptiske zone steriliseres emballagen med hydrogenperoxid, tørres, fyldes med produkt og forsegles ved ultralydssvejsning.

Derefter overfører et håndteringsmodul den fyldte og forseglede primæremballage til en transportør, der fjerner den. Foldnings-, påfyldnings- og forseglingsprocessen sker imponerende hurtigt. En Combibloc CFA 124 med seks baner opnår en ydelse på 24.000 pakker i timen, hvilket svarer til 16 mio. maskincykler om året pr. bane. Maskinerne skal kunne holde til at køre med denne ydelse i mindst 10 år, dvs. hele 160 millioner cykler i alt. Der er to hovedårsager til, hvorfor en sådan effektivitet og tilgængelighed overhovedet er en realitet i dag: Den ene er den konsekvente brug af servoteknologi, og den anden er de højtydende gear og aktuatorer, der klarer opgaven sikkert hver eneste gang.