Plast- og gummiforarbejdning

Plastindustrien efterspørger i høj grad maskinkoncepter med højere produktivitet ved mindre batchstørrelser. Der er også en efterspørgsel efter højere produktkvalitet og energieffektivitet. Dynamiske drev, der kan give kortere cyklustider, er en god strategi til at øge produktiviteten. En anden mulig løsning er at bruge lineære aktuatorer til høje effektområder. Vores drevløsningers uovertrufne præcision bidrager til at opnå en optimal produktkvalitet. I mange tilfælde anbefales det systematisk at vælge servoteknologi frem for hydraulik som en måde at forbedre energieffektiviteten på. De effekttætte drev, vi tilbyder til dette formål, er perfekte til plastforarbejdningsmaskiner, hvor pladsen generelt er begrænset.