Compliance ved WITTENSTEIN

Som en af vores fem forretningsværdier danner ansvar grundlaget for vores forretningsaktiviteter. Compliance, hvilket betyder overholdelse af alle lovmæssige og virksomhedens regler, er den afgørende forudsætning for dette. Vi forventer, at opførelsen af alle ansatte i WITTENSTEIN-gruppen - hvad enten det drejer sig om administration, produktion eller på ledelses- og bestyrelsesniveau - skal svare til lovgivningen, forskrifterne, frivillige forpligtelser og vores egne værdier. Vi har fastlagt dette i vores adfærdskodeks sammen med eksempler til afklaring.
Adfærdskodeks for WITTENSTEIN-gruppen

Bæredygtig og socialt ansvarlig adfærd i forretningen er grundlaget for alle vores transaktioner og giver et universelt fundament for gode, langsigtede forretningsforbindelser. Vores adfærdskodeks for leverandører, der er trukket fra Code of Conduct for WITTENSTEIN group, definerer de standarder, som WITTENSTEIN sætter sig selv, og som den også forventer af sine leverandører.
Leverandørens adfærdskodeks for WITTENSTEIN-gruppen

Vores overholdelsesstandarder er baseret på principperne i De Forenede Nationers (FN) Global Compact og konventionerne fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

 

Sådan rapporteres en overholdelsessag

Det er vigtigt for os at afdække og forklare uregelmæssig adfærd. Derfor har vi oprettet et whistleblower-system. Medarbejdere, samarbejdspartnere, men også tredjeparter har til enhver tid mulighed for at rapportere uregelmæssig adfærd. Dette system kan bruges til at rapportere alle former for hændelser, hvor der er mistanke om overtrædelse af retningslinjer. For eksempel kan menneskerettighedsrelaterede hændelser og miljørapporter indsendes, ligesom der kan indsendes rapporter, der indeholder mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Whistleblower system

Bemærk venligst:
Du kan underrette os om mulige krænkelser enten anonymt eller i dit eget navn. Vi lægger stor vægt på åben kommunikation, og vi opfordrer dig til at dele dit navn af denne grund. Du kan være sikker på, at vi vil behandle dine oplysninger fortroligt, og at du ikke vil lide nogen ulemper, hvis du rapporterer uregelmæssig adfærd efter din bedste viden og overbevisning.

For at rapportere en bekymring skal du blot følge de trinvise instruktioner givet til dig af whistleblower-systemet. Du vil på et tidspunkt blive bedt om at oprette en postkasse. Dette vil ikke blive brugt udover at kontakte dig, hvis vi har spørgsmål. Du kan til enhver tid tilføje flere oplysninger til din rapport, hvis du ønsker det, og kommunikere dem til os via postkassen (også anonymt). Notér venligst dit kodeord og dit sags-id-nummer, som automatisk vil blive vist til dig, når du opretter en anmeldelse.

Du kan finde principperne for indsendelse af rapporter, behandling af rapporter og beskyttelse af whistleblowere her.