Compliance ved WITTENSTEIN

Som en af vores fem forretningsværdier danner ansvar grundlaget for vores forretningsaktiviteter. Compliance, hvilket betyder overholdelse af alle lovmæssige og virksomhedens regler, er den afgørende forudsætning for dette. Vi forventer, at opførelsen af alle ansatte i WITTENSTEIN-gruppen - hvad enten det drejer sig om administration, produktion eller på ledelses- og bestyrelsesniveau - skal svare til lovgivningen, forskrifterne, frivillige forpligtelser og vores egne værdier. Vi har fastlagt dette i vores adfærdskodeks sammen med eksempler til afklaring.
Adfærdskodeks for WITTENSTEIN-gruppen

Bæredygtig og socialt ansvarlig adfærd i forretningen er grundlaget for alle vores transaktioner og giver et universelt fundament for gode, langsigtede forretningsforbindelser. Vores adfærdskodeks for leverandører, der er trukket fra Code of Conduct for WITTENSTEIN Group, definerer de standarder, som WITTENSTEIN sætter sig selv, og som den også forventer af sine leverandører.
Leverandørens adfærdskodeks for WITTENSTEIN-gruppen

Vores overholdelsesstandarder er baseret på principperne i De Forenede Nationers (FN) Global Compact og konventionerne fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).