10.12.2019

cyber® force motors

Integrerat linjärt ställdon

pålitligt – kompakt – exakt
cyber® force motors med integrerad kulskruv eller rullskruv direkt i servomotorn, ger en unik, flexibel och anpassad enhet. Detta resulterar i en linjär exakt servomotorlösning med utmärkt: 

dynamik – prestanda – pålitlighet – kompakthet  


 

Interesting Articles