LMT-smørehjul

  • Gear smørende tandhjul
  • Smørehjul, venstre fortanding til tandstangssmøring

  • Smørehjul, højre fortanding til tandhjulssmøring

  • LUC+400 smøreenhed

  • Smøreenhed LUC+125 

  • Progressiv distributør

Optimal smøring for et perfekt system

Da der genereres høje fremføringskræfter med et tandstangsdrev, skal den åbne fortanding smøres for at forhindre skader. Ved eftersmøring med PU-smørehjulet påføres smøremidlet kontinuerligt og automatisk på fortandingen. Smøremiddel tilføres efter behov via en smøreenhed, f.eks. LUC+125/400.

Hvis du gerne vil designe et komplet smøresystem eller har brug for CAD-data, bedes du kontakte din lokale salgsingeniør eller info@wittenstein.dk.

  • Tekniske data

Yderligere information kan findes i kataloget - link.