LUP – progressiv fordeler

 • Progressiv distributør

 • LUC+400 smøreenhed

 • Højtryksslange
 • Gear smørende tandhjul
 • Smøreenhed LUC+125 

Optimal smøring for et perfekt system

Brugen af distributørsystemer sikrer, at smøremidlet fordeles fra smøreenheden til flere smørepunkter. Derfor kan komplette maskiner leveres centralt med kun én smøreenhed.

Hvis du gerne vil designe et komplet smøresystem eller har brug for CAD-data, bedes du kontakte din lokale salgsingeniør eller info@wittenstein.dk.

 • Tekniske data

Symmetriske distributører – identisk smøremiddellevering pr. udgang

BetegnelseMængdeforholdCirkulationsovervågningCirkulationsvolumen [cm³]Antal udgange
LUP -02-0-01-030-01:1-0,302
LUP -03-0-01-030-01:1-0,303
LUP -04-0-01-020-01:1-0,204
LUP -05-0-01-025-01:1-0,255
LUP -06-0-01-030-01:1-0,306
LUP -07-0-01-035-01:1-0,357
LUP -08-0-01-040-01:1-0,408
LUP -02-1-01-030-01:10,302
LUP -03-1-01-030-01:10,303
LUP -04-1-01-020-01:10,204
LUP -05-0-01-025-01:10,255
LUP -06-1-01-030-01:10,306
LUP -07-1-01-035-01:10,357
LUP -08-1-01-040-01:10,408

Vær opmærksom på de detaljerede oplysninger i databladene og dimensionsbladene, som er tilgængelige på forespørgsel.


Asymmetriske distributører – afvigende smøremiddellevering ved én udgang 

BetegnelseMængdeforholdCirkulationsovervågningCirkulationsvolumen [cm³]Antal udgange
LUP -05-0-03-035-11:3-0,354

Vær opmærksom på de detaljerede oplysninger i databladene og dimensionsbladene, som er tilgængelige på forespørgsel.

Produktoplysninger

Sådan funderer det

Successiv fordeling af smøremiddel til udgangen
ved hjælp af følgestempelstyring af individuelle fordelerskiver (2–8 udgange fås som standard). 
Udgangene er udstyret med integrerede
kontraventiler for at forhindre tilbageløb af
smøremidlet. 

Anvendelsesbetingelser

Bruges med en pulsstyret LUC+125 /400 smøreenhed.

 • Slangelængden mellem LUC+ smøreenheden og fordelerens indløb skal være så kort som muligt.
 • Den max. længdeforskel på slanger ved udgangen er 2,5 m. Kaskadearrangementer er ikke tilladt.
 • Driftstemperatur +10 °C til +60 °C

Godkendte smøremidler

 • WITTENSTEIN alpha G11, G12, G13.
 • Progressive fordelere udluftes med et fedt af fødevarekvalitet H1.