LUS-fordeler

  • Fordeler

  • LUC+400 smøreenhed

  • Højtryksslange
  • Gear smørende tandhjul
  • Smøreenhed LUC+125 

Optimal smøring for et perfekt system

Fordelingssystemer bruges til at fordele det smøremiddel, som smøreenheden tilfører, til en række smørepunkter. Derfor kan komplette maskiner forsynes centralt via én smøreenhed. Afhængigt af kravene til distributionssystemet kan der anvendes fordelere eller progressive distributører.

Hvis du gerne vil designe et komplet smøresystem eller har brug for CAD-data, bedes du kontakte din lokale salgsingeniør eller info@wittenstein.dk.

  • Alternativ
BetegnelseSlangetilslutningAntal udgangeSlangediameter [mm]
LUS 2-0-NLlige/plug-in26,00
LUS 3-0-NLlige/plug-in36,00
LUS 4-0-NLlige/plug-in46,00

Produktoplysninger

Sådan funderer det

Jævn fordeling af smøremiddelvolumenet mellem
2, 3 eller 4 udgange (Med identisk modtryk ved
udgangene).

Anvendelsesbetingelser

Max. slangelængde mellem LUC+ smøreenhed og fordelerindløb 300 mm.

  • Lignende længder skal anvendes ved udgangen (+/-10 % forskel).
  • Lignende modtryk ved smørepunkterne er nødvendige. Kaskadearrangementer er ikke tilladt.
  • Driftstemperatur +10 °C - +60 °C

Godkendte smøremidler

WITTENSTEIN alpha G11, G12, G13.

  • Progressive fordelere udluftes med et fedt af fødevarekvalitet H1.