Vores planetgear leverer topydelse

Enorme kræfter er i spil, når der anvendes specialmaskiner til formning og stukning af tunge trådsektioner. Til dette formål anvender Schmale Maschinenbau GmbH konsekvent servogear fra WITTENSTEIN.

Højteknologiske systemer til meget krævende opgaver

Førende maskinbyggere foretrækker servoteknologi

 

Elektriske drev har klare fordele i forhold til hydrauliske alternativer: De er renere, mere støjsvage, mere effektive og lettere at håndtere. Hydrauliksystemer skal desuden fyldes, udluftes og rengøres – og så er der ikke mindst problemet med at bortskaffe hydraulikolien. Men fordelene ved servoteknologi er endnu mere overbevisende, når det gælder produktivitet: Større fleksibilitet hvad angår produktvarianter og styrbarhed, større præcision, fordi programmeringen er elektronisk, og højere produktivitet, fordi opsætningstiderne reduceres til et minimum. Det er ikke så underligt, at Schmale nu i årevis har svoret til servoteknologi fra WITTENSTEIN alpha.

 

Schmale udvikler skræddersyede løsninger

 

Schmale Maschinenbau GmbH fra Altena i Tyskland er specialist i teknologibaseret planlægning af formningslinjer til tråd, rør og bånd. Virksomheden ser sig selv som ingeniørfirma med tilknyttet maskinbyggeri og udvikler skræddersyede pakkeløsninger til alle typer produktionstekniske udfordringer. Et modulopbygget system giver mulighed for at kombinere forskellige produktionsteknologier for at opnå størst mulig individualitet og effektivitet. Samtidig er Schmale åben for innovation, hvilket også afspejles i den løbende udvikling og integration af servoteknologi på virksomhedens anlæg.

 

Servoteknologi i hele produktionslinjen

 

Det kræver en hel række håndterings- og forarbejdningstrin at omdanne den 10 til 20 mm tykke tråd til sikkerhedsgodkendte byggematerialer. Til tilfødning af tråd fra spolen har Schmale konstrueret en afvikler, der kan tage en vægt på op til tre tons og styres af cyklustiden. Ved den næste station sørger en sekssporet, revolverende trådafretter for, at ledningen er lige – og sikrer dermed hurtig omstilling til forskellige diametre. En servostyret fødevalse sikrer præcis tilfødning af tråden. Tråden leveres derefter til et induktionsmodul, hvor stangens ender bliver opvarmet til en temperatur på op til 1000° C. Et servostyret, lineært transfersystem leverer derefter de tilskårne trådsektioner til det første formpressetrin. Servogear fra vores produktfamilie SP+ og TP+ garanterer her den højst mulige dynamik og præcision. Den høje effekttæthed giver mulighed for pladsbesparende integration af enhederne i maskinen.

 

Vores planetgear åbner op for nye horisonter

 

Den sidste pressestation er opdelt i en for- og en slutpressesektion. Her produceres der ved hjælp af de enorme formningskræfter hoveder på op til 60 mm på stængernes ender. De tre akser i forstukningstrinnene genererer hver 2.000 kN, mens de to akser i færdigstukningstrinnet hver genererer 3.000 kN. Det ville kræve meget større udstyr at opbygge et tilsvarende tryk med et hydrauliksystem. Schmale foretrækker at anvende fleksibel kraftoverførsel ved hjælp af servoaktuatorer fra WITTENSTEIN alpha. Resultatet er en høj dreveffekt med en meget lille virkningsflade.

 

TP+ 4000 HIGH TORQUE kan så meget mere

Med deres absolutte ydelse og effekttæthed er vores planetgear TP+ 4000 HIGH TORQUE det ideelle valg til denne presse. Med en diameter på 530 millimeter og en længde på 540 millimeter kan de overføre drejningsmomenter på op til 40.000 Nm meget dynamisk på selv den mindste indbygningsplads. I alt anvendes der fire af vores enheder i dobbeltstukpressen – to i forstukningsprocessen og to i færdigstukningen. De enorme drejningsmomenter, der anvendes her, var tidligere forbeholdt hydraulikdrev. Så nu kan fordelene ved servoteknologi, f.eks. lavere driftsomkostninger, højere virkningsgrad, op til 15 procent større produktivitet og bedre energieffektivitet, også udnyttes her. I kombination med regenerative ensrettere kan energiforbruget endda reduceres med op til 73 procent.